WDPE-40 D

TYP WENTYLATORA – dachowy przeciwwybuchowy (promieniowy) – Ex 2G

Średnica 400 mm , moc 4,0 kW

Silnik – 3/fazowy

Typ wentylatora

WDPE-40 D

Prędkość obrotowa

1400 1/min

Wydajność max

16400 m3/h

Moc 4,0  kW
Zasilanie 400V
IP 55
Waga
Spręż max

1000 Pa 

Poziom dźwieku 85 dB
Max. temp. pracy 40° C
Cena (netto)

6667  PLN